Κανένας τίτλος με εχθρική κατοχή κατά της Δημοκρατίας ή εγγεγραμμένου κυρίου

9. Κανένας τίτλος επί ακίνητης ιδιοκτησίας δεν αποκτάται από οποιοδήποτε πρόσωπο με εχθρική κατοχή κατά της Δημοκρατίας ή εγγεγραμμένου κυρίου.