Δικαιώματα από χωριστικές αρχές

83. Τα δικαιώματα που εκτίθενται στον Τέταρτο Πίνακα καταβάλλονται σε κοινοτάρχες σε σχέση με τα διάφορα θέματα που εκτίθενται σε αυτόν:

Νοείται ότι κανένα δικαίωμα δεν καταβάλλεται σε σχέση με πιστοποίηση οποιουδήποτε ζητήματος το οποίο κατά τη γνώμη του Διευθυντή θα μπορούσε να περιληφθεί σε πιστοποιητικό για το οποίο έχουν ήδη καταβληθεί δικαιώματα.

Νοείται περαιτέρω ότι κανένα δικαίωμα δεν καταβάλλεται σε κοινοτάρχες σε σχέση με τα διάφορα θέματα που εκτίθενται στον Τέταρτο Πίνακα από συνταξιούχο πρόσωπο του οποίου  η μηνιαία σύνταξη δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων λιρών Κύπρου (Λ.Κ.300,00).