Σημείωση
3 του Ν. 54(Ι)/2015Έναρξη και διάρκεια της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δλδ. του Ν. 54(Ι)/2015]

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 54(Ι)/2015] αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.