Σημείωση
3 του Ν. 54(Ι)/2021Έναρξη και λήξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 54(Ι)/2021]

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ. δηλαδή του Ν. 54(Ι)/2021] αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021.