ovv

4.-(1) o o v o o o o o o, o o o vo o, v v o () o o 4 (o ooo o o o o vo o 4 v "ovo") o o v o v o o , o v ovo v o o o.

(2) ovv o ov vvo o o oo, o vo o o o o , o o o ooo v , vo v , o ov v o o o vo o, ov ov v oo ov v o o (3), ov o v o o oo ov o vov o (), () () o o 4, o vo o o o ooo ov oo o ooo "o ovv".

(3) ov v oo ovo ov v o o o oo o o v ovo o o o o , o o o ooo o ovo vo v , o v o, o ooo oo v ov .

(4) ov v oo o o ovv v o o o, o o oo o o o ov v o o ovo:

o v o ovo v o v v v v v o o o (1), oo v v v oo v o o o, ov o o ovv ov v .

(5) ovo o ooo o vo o o ovv, o oo v oo ovo ov o ovo o.

(6) o o ooo v ov v o o o o o o o o o o o, o o o vo o v v o () o o 4, v oo o o o oo v v v v v o o o o, v o o o o oo o o , v o o o oo v ov v o v , o v o o ovv, v o o oo ov o vov o (), (), () () oo 4. ovv v vov, o v v (3), (4) (5) ov v v o vv v o o o.

(7) o o o ( 15 17) ov o o v vo ovo v o o o:

o v ov o o v o () o o (1) o o 17 o oo v v v vo o ovo o o o v v, o ov ov o oo o.