Συνεργασία αρμόδιων αρχών

14Ρ. Για την εφαρμογή του παρόντος Μέρους, η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας και η αντίστοιχη αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής συνεργάζονται και ανταλλάζουν πληροφορίες και έγγραφα τηρώντας το απόρρητο της μεταξύ τους επικοινωνίας και /ή αλληλογραφίας.