Σημείωση
4 του Ν. 145(Ι)/2021Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 145(Ι)/2021]

4. Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 145(Ι)/2021] λογίζεται ότι άρχισε την 1ην Οκτωβρίου 2021.