ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρo 11Α)

 

Δικαστήριο

 

Περίοδος άσκησης

δικηγορικού επαγγέλματος

 

(1) Ανώτατο Δικαστήριο κατά την ακρόαση υπόθεσης

στην άσκηση της τριτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας του

δύο (2) έτη.

 

(2) Εφετείο κατά την ακρόαση οποιασδήποτε υπόθεσης. δύο (2) έτη.
(3) Κακουργιοδικείο κατά την ακρόαση οποιασδήποτε υπόθεσης

δύο (2) έτη.