oo v

23.-(1) o-

() ovov ooo o oo v v oooo vo vo o vvo o oooo o o vvo o

() oovo ov v ovov o v v oov o oovoo , o v ovo o v ovo o oo v v oooo vo vo ooo

() oooo ooo o oooo o v, vovo oooo oo ooo o ooo , oooo o o oo v o, oooo ooo o o v,

o vo o, v o oovoo .

(2) o o "ov" v o ovoo "o v" v ov o v.