Ο κατηγορούμενος εφοδιάζεται με αντίγραφο των ένορκων καταθέσεων σε προανάκριση κλπ., έναντι πληρωμής

102. Πρόσωπο που παραπέμφθηκε σε δίκη δικαιούται να έχει αντίγραφο του κατηγορητηρίου των ενόρκων καταθέσεων στην προανάκριση και της κατάθεσης του και οποτεδήποτε είναι πρακτικά δυνατό, οποιωνδήποτε εγγράφων τα οποία κατατέθηκαν ως απόδειξη έναντι πληρωμής του καθορισμένου τέλους.