Αδίκημα που αποδεικνύεται ακατάλληλο για συνοπτική διαδικασία

90. Αν πριν από ή κατά τη διάρκεια συνοπτικής δίκης, φαίνεται στο Δικαστήριο ότι η υπόθεση είναι τέτοια ώστε να έπρεπε να εκδικαστεί από Κακουργιοδικείο, το Δικαστήριο διακόπτει την περαιτέρω διαδικασία και διατάσσει τη διεξαγωγή προανάκρισης βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.