Παρουσίαση κατηγορητηρίου στον Πρόεδρο του Κακουργιοδικείου

108.-(1) Κάθε κατηγορητήριο που πρόκειται να καταχωρηθεί σε Κακουργιοδικείο παρουσιάζεται στον Πρόεδρο του Κακουργιοδικείου.

(2) Κατόπιν μελέτης του κατηγορητηρίου ο Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου δύναται να διατάξει όπως αυτό καταχωριστεί ή, αν αρνείται να δώσει τέτοια διαταγή, αυτός πρέπει, αν παρακληθεί με αυτό τον τρόπο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της άρνησης, να δώσει σε αυτόν βεβαίωση της άρνησης και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της εξασφάλισης της βεβαίωσης, να ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο ή Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου την έκδοση διατάγματος που να διατάσσει την καταχώριση του κατηγορητηρίου και, αν το διάταγμα εκδοθεί, το κατηγορητήριο καταχωρίζεται ανάλογα.