Επιπρόσθετοι μάρτυρες

111. Πρόσωπο το οποίο δεν έδωσε μαρτυρία κατά την προανάκριση δεν καλείται από την κατηγορία να δώσει μαρτυρία κατά τη δίκη εκτός αν έχει δοθεί προηγουμένως στον κατηγορούμενο ή το δικηγόρο του γραπτή ειδοποίηση που περιέχει το όνομα του μάρτυρα που θα κληθεί και την ουσία της μαρτυρίας που θα δοθεί:

Νοείται ότι δεν απαιτείται τέτοια ειδοποίηση αν ο μάρτυρας που θα κληθεί είναι-

(α) συγκατηγορούμενος ο οποίος έχει ήδη αθωωθεί ή καταδικαστεί

(β) πρόσωπο που καλείται μόνο για να αποδείξει ότι μάρτυρας ο οποίος έδωσε μαρτυρία κατά την προανάκριση δεν δύναται να προσαχθεί κατά τη δίκη

(γ) μάρτυρας του οποίου η μαρτυρία είναι τυπικού χαρακτήρα

(δ) μάρτυρας, της μαρτυρίας του οποίου ο κατήγορος έλαβε γνώση την ημέρα κατά την οποία καλείται ο μάρτυρας.