Παραπομπή σε δίκη χωρίς προανάκριση

106. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του Νόμου αυτού, Κακουργιοδικείο δύναται με διάταγμα και χωρίς προανάκριση να παραπέμψει σε δίκη οποιοδήποτε για το λόγο ότι μαρτύρησε ψευδώς σε οποιαδήποτε ενώπιον του διαδικασία, και το πρόσωπο αυτό δύναται να παραπεμφθεί σε δίκη και δικαστεί στην ίδια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού.