Εξουσία του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να παραπέμπει υπόθεση σε κατώτερο Δικαστήριο

155. Όταν πρόσωπο έχει παραπεμφθεί σε δίκη βάσει κατηγορητηρίου που καταχωρίστηκε σε Κακουργιοδικείο, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται-

(α) αν έχει τη γνώμη ότι είναι αναγκαία περαιτέρω εξέταση πριν από τη δίκη αυτή, να διατάξει όπως οι αρχικές ένορκες καταθέσεις σε προανάκριση αποσταλούν στο Δικαστήριο από το οποίο ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε και, για το λόγο αυτό, το Δικαστήριο διεξάγει τέτοια περαιτέρω εξέταση και λαμβάνει τέτοια περαιτέρω μαρτυρία η οποία δύναται να είναι αναγκαία ωσάν να μην έγινε παραπομπή σε δίκη.

(β) αν έχει τη γνώμη ότι η υπόθεση δύναται κατάλληλα να εκδικαστεί συνοπτικά δυνάμει των εξουσιών τις οποίες έχει το Δικαστήριο συνοπτικής διαδικασίας, να δώσει οδηγίες όπως η υπόθεση αυτή εκδικαστεί και αποφασιστεί από τέτοιο Δικαστήριο, ανεξάρτητα από το ότι το ποινικό αυτό αδίκημα δεν μπορούσε άλλως να είναι δικάσιμο από τέτοιο Δικαστήριο.