Προανάκριση δύναται να συνεχιστεί από άλλο Δικαστή

104. Αν ο Δικαστής που άρχισε προανάκριση είναι ανίκανος για κάποια εύλογη αιτία να συνεχίσει αυτή μετά από αναβολή, οποιοσδήποτε άλλος Δικαστής του Δικαστηρίου δύναται να τη συνεχίσει και να επανακαλέσει οποιοδήποτε μάρτυρα που εξετάστηκε ήδη για το σκοπό υποβολής περαιτέρω ερωτήσεων.