Παραπομπή οργανισμού σε δίκη

95. Στην περίπτωση οργανισμού, αν ο Δικαστής θεωρεί ότι υπάρχει επαρκής λόγος για παραπομπή του κατηγορούμενου οργανισμού σε δίκη, δύναται να εκδώσει ανάλογο διάταγμα και για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, οποιοδήποτε τέτοιο διάταγμα θεωρείται ως παραπομπή σε δίκη, το οποίο παρέχει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εξουσία να καταχωρίσει κατηγορητήριο σε Κακουργιοδικείο εναντίον του οργανισμού.