Τρόπος λήψης ένορκης κατάθεσης σε προανάκριση

96.-(1) Κατά την προανάκριση, ο Δικαστής καταγράφει υπό μορφή αφήγησης την ουσία της μαρτυρίας κάθε μάρτυρα που κλητεύτηκε σε αυτή εκτός αν αυτός θεωρεί σκόπιμο να την καταγράψει υπό μορφή ερωταποκρίσεων και η μαρτυρία, κάθε μάρτυρα που έχει ληφθεί με τον τρόπο αυτό αναφέρεται στο Νόμο αυτό ως “ένορκη κατάθεση σε προανάκριση”.

(2) Η ένορκη κατάθεση σε προανάκριση κάθε μάρτυρα διαβάζεται σε αυτόν και υπογράφεται από αυτόν και επιβεβαιώνεται από το Δικαστή ενώπιον του οποίου αυτή λήφθηκε, ενώ ο κατηγορούμενος, ο μάρτυρας και ο Δικαστής είναι όλοι παρόντες συγχρόνως κατά την ανάγνωση, υπογραφή και επιβεβαίωση τηρουμένης πάντοτε της επιφύλαξης στην παράγραφο (β) του άρθρου 93.

(3) Αν ο μάρτυρας είναι ανίκανος να υπογράψει το όνομα του, επιθέτει το σημείο του το οποίο επιμαρτυρείται από το Δικαστή.

(4) Αν μάρτυρας αρνείται να υπογράψει ή να επιθέσει το σημείο του, ο Δικαστής σημειώνει την άρνηση αυτή στην ένορκη κατάθεση κατά την προανάκριση μαζί με το λόγο της άρνησης του αν αυτός εξακριβώθηκε.