Σύγκρουση αποδείξεων

94. Όταν υπάρχει σύγκρουση αποδείξεων, ο Δικαστής πρέπει να θεωρεί την απόδειξη ως επαρκή για παραπομπή του κατηγορούμενου σε δίκη αν η απόδειξη εναντίον του είναι τέτοια ώστε, αν παρέμενε αδιάψευστη, θα δημιουργούσε πιθανόν τεκμήριο ενοχής αυτού.