Δέσμευση μαρτύρων

99.-(1) Ο Δικαστής που διεξάγει την προανάκριση δεσμεύει κάθε μάρτυρα, που έχει κληθεί στην προανάκριση και του οποίου λήφθηκε η ένορκη κατάθεση σε προανάκριση, όπως παραστεί για να δώσει μαρτυρία κατά τη δίκη του κατηγορουμένου ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

(2) Κάθε μάρτυρας που έχει δεσμευτεί με αυτό τον τρόπο αναλαμβάνει προσωπική υποχρέωση και η προσωπική αυτή υποχρέωση ορίζει το όνομα και το επώνυμο του προσώπου που την αναλαμβάνει, την ασχολία ή επάγγελμα, αν υπάρχει και τη διεύθυνση του.

Η προσωπική αυτή υποχρέωση δύναται να είναι είτε στο τέλος της μαρτυρίας σε προανάκριση είτε χωριστή από αυτή και πρέπει να αναγνωρίζεται από το πρόσωπο που την αναλαμβάνει και υπογράφεται από το Δικαστή ενώπιον του οποίου αναγνωρίζεται ή από λειτουργό του Δικαστηρίου.

(3) Μάρτυρας ο οποίος αρνείται χωρίς εύλογη δικαιολογία να αναλάβει τέτοια προσωπική υποχρέωση δύναται με ένταλμα να παραπεμφθεί από το Δικαστή που διεξάγει την προανάκριση σε φυλάκιση, όπου κρατείται, μέχρι περάτωσης της δίκης ή μέχρις ότου ο μάρτυρας αναλάβει τέτοια προσωπική υποχρέωση ενώπιον Δικαστή:

Νοείται ότι, αν ο κατηγορούμενος ύστερα απαλλαγεί, οποιοσδήποτε Δικαστής δύναται να διατάξει όπως ο μάρτυρας αυτός απολυθεί αμέσως.