Συνουσία με παιδιά κάτω των δεκατριών ετών ή με άτομα μειωμένου νοητικού

174. Όποιος διά βίας ή μη, έρχεται ή αποπειράται να έλθει σε συνουσία με παιδί ηλικίας κάτω των δεκατριών ετών ή με άτομο ηλίθιο ή μειωμένου νοητικού οποιασδήποτε ηλικίας, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση διά βίου.