Κλεπταποδοχή, κλπ.

306. Όποιος αποδέχεται ή κατακρατεί περιουσία, που γνωρίζει ότι αυτή εκλάπηκε ή αποκτήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο κάτω από περιστάσεις που συνιστούν κακούργημα ή πλημμέλημα, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος του ίδιου βαθμού (κακουργήματος ή πλημμελήματος) και υπόκειται-

(α) στην περίπτωση κακουργήματος, σε φυλάκιση πέντε χρόνων

(β) στην περίπτωση πλημμελήματος, σε φυλάκιση δύο χρόνων.