Δόλια τελετή γάμου

180. Όποιος ανέντιμα ή με δόλιο σκοπό υποβάλει τον εαυτό του σε τελετή γάμου, ενώ γνωρίζει ότι η τελετή αυτή δεν τον καθιστά νόμιμα παντρεμένο, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.