Άσεμνη κτλ. συμπεριφορά με σκοπό τη διάπραξη συνουσίας

174Α. Άσεμνη συμπεριφορά ή πρόσκληση ή πρόκληση ή διαφήμιση προς ανήλικο που αποσκοπεί στη διάπραξη συνουσίας μεταξύ αρρένων αποτελεί αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση ενός έτους.