Νομολογία της ΕΕ με βάση την ημερομηνία

Ιανουάριος 2014

Ημερομηνία Υπόθεση Διάδικοι Είδος εγγράφου Kειμένου
2014/01/08 T-505/13 Stichting Sona και Nao κατά Επιτροπής
Διάταξη του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/09 C-435/12 ACI Adam κ.λπ.
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/13 T-116/13 Lebedef κατά Επιτροπής
Διάταξη του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/13 T-134/12 Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT κατά Επιτροπής
Διάταξη του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/13 T-475/12 LaserSoft Imaging κατά ΓΕΕΑ (WorkflowPilot)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/14 F-60/13 Lebedef κατά Επιτροπής
Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/15 C-176/12 Association de médiation sociale
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/15 C-292/11 Επιτροπή κατά Πορτογαλίας
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/15 C-533/12 SNCM κατά Corsica Ferries France
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/15 T-279/12 SICOM κατά Επιτροπής
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/15 T-95/12 Stols κατά Συμβουλίου
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-193/13 nfon κατά Fon Wireless και ΓΕΕΑ
Διάταξη του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-226/12 Constructora Principado
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-237/12 Επιτροπή κατά Γαλλίας
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-24/12 X BV
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-24/13 Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit
Διάταξη του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-300/12 Ibero Tours
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-328/12 Schmid
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-332/13 Weigl
Διάταξη του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-378/12 Onuekwere
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-400/12 G
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-423/12 Reyes
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-429/12 Pohl
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-430/13 Baradics κ.λπ.
Διάταξη του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-45/13 Kainz
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-481/12 Juvelta
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-556/12 TDC
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-614/12 Dutka
Διάταξη του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 C-67/12 Επιτροπή κατά Ισπανίας
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 F-107/12 Guinet κατά ΕΤΕπ
Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 T-149/12 Investrónica κατά OHMI - Olympus Imaging (MICRO)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 T-304/12 Message Management κατά OHMI - Absacker (ABSACKER of Germany)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 T-383/12 Ferienhäuser zum See κατά OHMI - Sunparks Groep (Sun Park Holidays)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 T-385/11 BP Products North America κατά Συμβουλίου
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 T-433/12 Steiff κατά ΓΕΕΑ (Fixation d’un bouton au milieu de l’oreille d’une peluche)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 T-434/12 Steiff κατά ΓΕΕΑ (Fixation par un bouton d’une étiquette au milieu de l'oreille d'une peluche)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 T-528/11 Aloe Vera of America κατά OHMI - Detimos (FOREVER)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/16 T-538/12 Optilingua κατά OHMI - Esposito (ALPHATRAD)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/17 C-617/12 Astrazeneca AB κατά Comptroller General of Patents.
Διάταξη του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/20 T-614/13 Romonta κατά Επιτροπής
Διάταξη του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/21 C-574/13 Γαλλία κατά Επιτροπής
Διάταξη του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/21 F-102/12 Van Asbroeck κατά Κοινοβουλίου
Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/21 F-114/12 Jelenkowska-Luca κατά Επιτροπής
Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/21 T-113/12 Bial-Portela κατά OHMI - Probiotical (PROBIAL)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/21 T-168/13 EPAW κατά Επιτροπής
Διάταξη του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/21 T-232/12 Wilmar Trading κατά OHMI - Agroekola (ULTRA CHOCO)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/21 T-309/10 Klein κατά Επιτροπής
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/21 T-596/11 Bricmate κατά Συμβουλίου
Διάταξη του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/22 C-270/12 Ηνωμένο Βασίλειο κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/22 T-468/12 Faktor B. i W. Gęsina κατά Επιτροπής
Διάταξη του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 C-15/13 Datenlotsen Informationssysteme
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 C-164/12 DMC
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 C-184/11 Επιτροπή κατά Ισπανίας
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 C-296/12 Επιτροπή κατά Βελγίου
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 C-355/12 Nintendo κ.λπ.
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 C-371/12 Petillo
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 C-377/12 Επιτροπή κατά Συμβουλίου
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 C-380/12 X
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 C-487/12 Vueling Airlines
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 C-537/11 Manzi και Compagnia Naviera Orchestra
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 C-558/12 OHMI / riha WeserGold Getränke
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 C-591/12 Bimbo κατά ΓΕΕΑ
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 T-156/10 Confederación de Cooperativas Agrarias de España και CEPES κατά Επιτροπής
Διάταξη του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 T-174/13 Commission / BO
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 T-221/12 Sunrider κατά OHMI - Nannerl (SUN FRESH)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 T-384/09 SKW Stahl-Metallurgie Holding και SKW Stahl-Metallurgie κατά Επιτροπής
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 T-391/09 Evonik Degussa και AlzChem κατά Επιτροπής
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 T-395/09 Gigaset κατά Επιτροπής
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 T-513/12 NCL κατά ΓΕΕΑ (NORWEGIAN GETAWAY)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 T-514/12 NCL κατά ΓΕΕΑ (NORWEGIAN BREAKAWAY)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 T-551/12 Coppenrath-Verlag κατά OHMI - Sembella (Rebella)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/23 T-68/13 Novartis κατά ΓΕΕΑ (CARE TO CARE)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/28 C-573/12 Ålands Vindkraft
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/28 C-583/12 Sintax Trading
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/28 T-216/11 Progust κατά OHMI - Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/28 T-600/11 Schuhhaus Dielmann κατά OHMI - Carrera (Carrera panamericana)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/29 C-397/13 Gbagbo κατά Συμβουλίου
Διάταξη του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/29 T-158/12 European Dynamics Belgium κ.λπ. κατά EMA
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/29 T-47/13 Goldsteig Käsereien Bayerwald κατά OHMI - Vieweg (goldstück)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/29 T-528/09 Hubei Xinyegang Steel κατά Συμβουλίου
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/30 C-122/13 C
Διάταξη του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/30 C-25/13 France Telecom España
Διάταξη του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/30 C-285/12 Diakite
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/30 C-324/13 Fercal κατά ΓΕΕΑ
Διάταξη του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/30 C-372/13 Warner-Lambert και Pfizer
Διάταξη του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/30 C-382/12 MasterCard κ.λπ. κατά Επιτροπής
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/30 C-422/12 Industrias Alen κατά The Clorox Company
Διάταξη του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/30 C-438/12 Weber
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/30 C-462/13 Warner-Lambert και Pfizer
Διάταξη του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/30 C-475/12 UPC DTH
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/30 C-553/10 Éditions Odile Jacob κατά Επιτροπής κ.λπ.
Διάταξη του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/30 C-557/12 KONE κ.λπ.
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/30 C-658/11 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/30 F-151/12 Ohrgaard κατά Επιτροπής
Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/30 T-495/11 Streng κατά OHMI - Gismondi (PARAMETRICA)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2014/01/31 C-298/13 Facet SA κ.λπ. κατά Saïda Bouchelaghem κ.λπ..
Διάταξη του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση

Έτος 2014

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

Πρόσβαση κατά έτος (από το 1954)

Έτος

Υπεύθυνη για τη διαχείριση είναι η Υπηρεσία Εκδόσεων