Νομολογία της ΕΕ με βάση την ημερομηνία

Απρίλιος 2005

Ημερομηνία Υπόθεση Διάδικοι Είδος εγγράφου Kειμένου
2005/04/05 C-154/04 Alliance for Natural Health κ.λπ.
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/05 T-336/02 Susan Christensen κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/05 T-376/03 Michel Hendrickx κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/07 C-135/04 Επιτροπή / Ισπανία
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/07 C-223/03 University of Huddersfield Higher Education Corporation κατά Commissioners of Customs & Excise.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/07 C-255/02 Halifax κ.λπ.
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/07 C-419/02 BUPA Hospitals Ltd και Goldsborough Developments Ltd κατά Commissioners of Customs & Excise.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/07 C-446/03 Marks & Spencer
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/07 C-453/03 ABNA κ.λπ.
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/07 C-544/03 Mobistar
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/07 C-58/04 Köhler
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/07 C-73/04 Klein
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/12 C-145/03 Keller
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/12 C-231/03 Coname
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/12 C-265/03 Simutenkov
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/12 C-295/03 Alessandrini κ.λπ. / Επιτροπή
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/12 C-495/03 Intermodal Transports
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/12 C-61/03 Επιτροπή / Ηνωμένο Βασίλειο
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/12 T-191/02 Giorgio Lebedef κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/13 T-2/03 Verein für Konsumenteninformation / Επιτροπή
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/13 T-286/03 The Gillette Company κατά Γραφείον εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/13 T-353/02 Duarte y Beltrán, SA κατά Γραφείον εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/13 T-353/03 Inge-Lise Nielsen κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 C-104/02 Επιτροπή / Γερμανία
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 C-110/03 Βέλγιο / Επιτροπή
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 C-128/03 AEM
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 C-157/03 Επιτροπή / Ισπανία
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 C-253/03 CLT-UFA
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 C-270/03 Επιτροπή / Ιταλία
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 C-276/03 Scott / Επιτροπή
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 C-329/03 Trapeza tis Ellados
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 C-335/03 Πορτογαλία / Επιτροπή
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 C-341/02 Επιτροπή / Γερμανία
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 C-385/03 Käserei Champignon Hofmeister
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 C-441/03 Επιτροπή / Κάτω Χώρες
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 C-460/01 Επιτροπή / Κάτω Χώρες
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 C-519/03 Επιτροπή / Λουξεμβούργο
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 C-6/03 Deponiezweckverband Eiterköpfe
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 T-141/03 Sniace / Επιτροπή
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 T-260/03 Celltech / OHMI (CELLTECH)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/14 T-88/01 Sniace / Επιτροπή
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/19 C-521/04 Tillack / Επιτροπή
Διάταξη του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/19 T-380/02 Success-Marketing / OHMI - Chipita (PAN & CO)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/20 T-211/03 Faber Chimica / OHMI - Industrias Quimicas Naber (Faber)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/20 T-273/02 Krüger κατά OHMI - Calpis (CALPICO)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/20 T-318/03 Atomic Austria / OHMI - Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/21 C-140/03 Επιτροπή / Ελλάς
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/21 C-186/04 Housieaux
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/21 C-192/04 Lagardère Active Broadcast
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/21 C-207/03 Novartis κ.λπ.
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/21 C-25/03 HE
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/21 C-267/03 Lindberg
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/21 C-29/04 Επιτροπή / Αυστρία
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/21 T-164/03 Ampafrance / OHMI - Johnson & Johnson (monBeBé)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/21 T-269/02 PepsiCo / OHMI - Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES)
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/21 T-28/03 Holcim (Deutschland) / Επιτροπή
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/26 C-140/04 United Antwerp Maritime Agencies και Seaport Terminals
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/26 C-376/02 Stichting "Goed Wonen" κατά Staatssecretaris van Financiën.
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/26 C-494/01 Επιτροπή / Ιρλανδία
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/26 T-110/03 Sison / Συμβούλιο
Απόφαση του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/27 T-34/05 Bayer CropScience κ.λπ. / Επιτροπή
Διάταξη του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/28 C-104/03 St. Paul Dairy
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/28 C-288/04 AB
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/28 C-3/04 Poseidon Chartering
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/28 C-346/03 Atzeni κ.λπ.
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/28 C-410/03 Επιτροπή / Ιταλία
Απόφαση του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/28 T-201/04 Microsoft / Επιτροπή
Διάταξη του Πρωτοδικείου
html Βιβλιογραφική σημείωση
2005/04/29 C-404/04 Technische Glaswerke Ilmenau / Επιτροπή
Διάταξη του Δικαστηρίου
html Βιβλιογραφική σημείωση

Έτος 2005

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

Πρόσβαση κατά έτος (από το 1954)

Έτος

Υπεύθυνη για τη διαχείριση είναι η Υπηρεσία Εκδόσεων