Νομολογία της ΕΕ με βάση την ημερομηνία

Ιούλιος 2002

Ημερομηνία Υπόθεση Διάδικοι Είδος εγγράφου Kειμένου
2002/07/02 C-115/00 Andreas Hoves Internationaler Transport-Service SARL κατά Finanzamt Borken.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/02 C-160/01 Karen Mau κατά Bundesanstalt für Arbeit.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/02 C-241/01 National Farmers' Union κατά Secrétariat général du gouvernement.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/02 C-40/01 Ansul BV κατά Ajax Brandbeveiliging BV.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/02 C-499/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/02 T-323/00 SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH κατά Γραφείου εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/03 T-179/00 A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite Srl κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/04 C-173/01 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/04 C-221/00 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/04 C-228/01 Ποινικές δίκες κατά Jacques Bourrasse (C-228/01) και Jean-Marie Perchicot (C-289/01), παρισταμένης της Union régionale syndicale des petits et moyens transporteurs du Sud-Ouest (Unostra Aquitaine) (C-228/01), Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT (FGTE-CFDT) (C-289/01) και Inspection du travail des transports (C-228/01 και C-289/01).
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/04 C-444/00 The Queen, κατόπιν αιτήσεως της Mayer Parry Recycling Ltd, κατά Environment Agency και Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, παρισταμένης της Corus (UK) Ltd και Allied Steel and Wire Ltd (ASW).
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/04 C-59/01 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/04 C-97/01 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμßούργου.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/04 T-239/00 SCI UK Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/04 T-340/99 Arne Mathisen AS κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/09 C-181/00 Flightline Ltd κατά Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações και Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP).
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/09 C-319/01 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου του Βελγίου.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/09 C-363/00 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/09 C-435/00 ΓΕΧΑ Ναυτιλιακή ΕΠΕ και λοιποί κατά ΝΠΔΔ Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου και Ελληνικού Δημοσίου.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/09 T-127/01 Carlo Ripa di Meana κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/09 T-312/01 Jungbunzlauer AG κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/09 T-333/00 Rougemarine SARL κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/10 T-387/00 Comitato organizzatore del convegno internazionale "Effetti degli inquinamenti atmosferici sul clima e sulla vegetazione" κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-112/00 Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge κατά Republik Österreich.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-130/01 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-139/00 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-156/00 Βασίλειο των Κάτω Χωρών κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-18/01 Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy, Arkkitehtitoimisto Pentti Toivanen Oy και Rakennuttajatoimisto Vilho Tervomaa κατά Varkauden Taitotalo Oy.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-210/00 Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG κατά Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-224/98 Marie-Nathalie D'Hoop κατά Office national de l'emploi.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-229/00 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά République de Finlande.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-24/01 Glencore Grain Ltd και Compagnie Continentale (France) SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-259/01 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-294/00 Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH κατά Kurt Gräbner.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-348/01 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-371/99 Liberexim BV κατά Staatssecretaris van Financiën.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-417/00 Agrargenossenschaft Pretzsch eG κατά Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-438/00 Deutscher Handballbund eV κατά Maros Kolpak.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-440/00 Gesamtbetriebsrat der Kühne & Nagel AG & Co. KG κατά Kühne & Nagel AG & Co. KG.
Προτάσεις
html Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-466/00 Arben Kaba κατά Secretary of State for the Home Department.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-57/01 Μακεδονικό Μετρό και Μηχανική AE κατά Ελληνικού Δημοσίου .
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-60/00 Mary Carpenter κατά Secretary of State for the Home Department.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-62/00 Marks & Spencer plc κατά Commissioners of Customs & Excise.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 C-96/00 Rudolf Gabriel.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 T-107/01 Société des mines de Sacilor - Lormines κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 T-152/99 Hijos de Andrés Molina, SA (HAMSA) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/11 T-205/99 Hyper Srl κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/12 T-163/02 Montan Gesellschaft Voss mbH Stahlhandel, Jepsen Stahl GmbH, LNS - Lothar Niemeyer Stahlhandel GmbH & Co. KG και Metal Traders Stahlhandel GmbH κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/18 C-136/01 Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi Snc κατά Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας.
Διάταξη του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/25 C-459/99 Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) κατά Etat belge.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2002/07/25 C-50/00 Unión de Pequeños Agricultores κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση

Έτος 2002

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

Πρόσβαση κατά έτος (από το 1954)

Έτος

Υπεύθυνη για τη διαχείριση είναι η Υπηρεσία Εκδόσεων