Νομολογία της ΕΕ με βάση την ημερομηνία

Ιανουάριος 2001

Ημερομηνία Υπόθεση Διάδικοι Είδος εγγράφου Kειμένου
2001/01/09 T-149/00 Innova, Centro euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/11 C-1/99 Kofisa Italia Srl κατά Ministero delle Finanze, Servizio della Riscossione dei Tributi - Concessione Provincia di Genova - San Paolo Riscossioni Genova SpA.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/11 C-17/99 Γαλλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/11 C-226/99 Siples Srl, υπό εκκαθάριση, κατά Ministero delle Finanze και Servizio della Riscossione dei Tributi - Concessione Provincia di Genova - San Paolo Riscossioni Genova SpA.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/11 C-247/98 Ελληνική Δημοκρατία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/11 C-261/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/11 C-370/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιρλανδίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/11 C-389/98 Hans Gevaert κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/11 C-403/98 Azienda Agricola Monte Arcosu Srl κατά Regione Autonoma della Sardegna, Organismo Comprensoriale nº 24 della Sardegna και Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT).
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/11 C-449/98 International Express Carriers Conference (IECC) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, La Poste, Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και The Post Office.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/11 C-459/98 Isabel Martínez del Peral Cagigal κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/11 C-464/98 Westdeutsche Landesbank Girozentrale κατά Friedrich Stefan, παρισταμένης της Republik Österreich.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/11 C-76/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/11 C-86/99 Freemans plc κατά Commissioners of Customs & Excise.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/15 T-236/00 Gabriele Stauner, Freddy Blak, Jens-Peter Bonde, Theodorus Bouwman, Kathalijne Maria Buitenweg, Mogens Camre, Rijk van Dam, Michl Ebner, Christopher Heaton-Harris, Lousewies van der Laan, Joost Lagendijk, Nelly Maes, Franz-Xaver Mayer, Franziska Emilia Müller, Alexander Radwan, Alexander de Roo, Heidi Rühle, Ursula Schleicher, Inger Schöring, Esko Olavi Seppänen, Bart Staes και Claude Turmes κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/15 T-241/00 Azienda Agricola "Le Canne" Srl κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/16 C-123/00 Ποινική δίκη κατά Christina Bellamy και English Shop Wholesale SA, αστικώς υπεύθυνης.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/16 C-152/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/16 C-40/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Tecnologie Vetroresina SpA (TVR).
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/16 C-41/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Tecnologie Vetroresina SpA (TVR).
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/17 T-124/99 Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi Snc κατά Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/17 T-342/00 Petrolessence και Société de gestion de restauration routière (SG2R) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/18 C-100/00 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/18 C-113/99 Herta Schmid, συνδίκου πτωχεύσεως της P. P. Handels GmbH, υπό εκκαθάριση κατά Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/18 C-119/99 Hewlett Packard BV κατά Directeur général des douanes et droits indirects.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/18 C-147/00 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/18 C-150/99 Svenska staten κατά Stockholm Lindöpark AB και Stockholm Lindöpark AB κατά Svenska staten.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/18 C-151/00 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/18 C-162/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/18 C-176/00 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/18 C-191/99 Kvaerner plc κατά Staatssecretaris van Financiën.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/18 C-297/99 Ποινική δίκη κατά Skills Motor Coaches Ltd, B.J. Farmer, C.J. Burley και B. Denman.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/18 C-316/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/18 C-34/99 Commissioners of Customs & Excise κατά Primback Ltd.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/18 C-361/98 Ιταλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/18 C-448/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/18 C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co..
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/18 C-83/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/19 T-126/00 Confederazione generale dell'idustria italiana (Confindustria) και λοιπών κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/23 C-144/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/23 C-288/99 VauDe Sport GmbH & Co. KG κατά Oberfinanzdirektion Koblenz.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/23 C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV κατά Remington Consumer Products Ltd.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/23 C-347/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου του Βελγίου.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/23 C-378/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου του Βελγίου.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/23 C-409/98 Commissioners of Customs & Excise κατά Mirror Group plc.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/25 C-111/99 Lech-Stahlwerke GmbH κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διάταξη του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/25 C-172/99 Oy Liikenne Ab κατά Pekka Liskojärvi και Pentti Juntunen.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/25 C-253/99 Bacardi GmbH κατά Hauptzollamt Bremerhaven.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/25 C-413/98 Directora-Geral do Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) κατά Frota Azul-Transportes e Turismo Ldª.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/25 C-429/97 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/25 C-77/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Oder-Plan Architektur GmbH, NCC Deutsche Bau GmbH και Esbensen Consulting Engineers.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/25 C-80/99 Ernst-Otto Flemmer (C-80/99) και Renate Christoffel (C-81/99) κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπουμένων από το: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung και Marike Leitensdorfer (C-82/99) κατά Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/26 T-353/00 Jean-Marie Le Pen κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/30 C-223/99 Agorà Srl και Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & C. κατά Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano και Ciftat Soc. coop. arl.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/30 C-36/98 Βασίλειο της Ισπανίας κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/30 C-83/00 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/30 T-215/00 La Conqueste SCEA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/30 T-49/00 Industria pugliese olive in salamoia erbe aromatiche Snc (Iposea) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/31 T-135/99 Taurus-Film GmbH & Co. κατά Γραφείου εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/31 T-136/99 Taurus-Film GmbH & Co. κατά Γραφείονυεναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/31 T-143/97 Gerhardus van den Berg κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/31 T-156/98 RJB Mining plc κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/31 T-193/99 Wm. Wrigley Jr. Company κατά Γραφείου εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/31 T-197/97 Weyl Beef Products BV, Exportslachterij Chris Hogeslag BV και Groninger Vleeshandel BV κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/31 T-24/00 The Sunrider Corporation κατά Γραφείου εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/31 T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, πρώην Stora Carbonless Paper GmbH κατά Γραφείου εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/31 T-533/93 Edouard Bouma κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/31 T-73/94 Bernard Beusmans κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2001/01/31 T-76/94 Rendert Jansma κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση

Έτος 2001

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

Πρόσβαση κατά έτος (από το 1954)

Έτος

Υπεύθυνη για τη διαχείριση είναι η Υπηρεσία Εκδόσεων