Νομολογία της ΕΕ με βάση την ημερομηνία

Μάιος 2000

Ημερομηνία Υπόθεση Διάδικοι Είδος εγγράφου Kειμένου
2000/05/02 T-17/00 Willy Rothley κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκού Κοινοßουλίου.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/10 T-46/97 SIC - Sociedade Independente de Comunicação SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/11 C-148/99 Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/11 C-22/99 Cristoforo Bertinetto κατά Biraghi SpA.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/11 C-222/98 Hendrik van der Woude κατά Stichting Beatrixoord.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/11 C-296/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/11 C-36/99 Idéal tourisme SA κατά Βελγικού Δημοσίου.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/11 C-37/98 The Queen κατά Secretary of State for the Home Department, ex parte Abdulnasir Savas.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/11 C-371/97 Cinzia Gozza κ.λπ. κατά Università degli Studi di Padova κ.λπ.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/11 C-372/98 The Queen κατά Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte J.H. Cooke & Sons.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/11 C-38/98 Régie nationale des usines Renault SA κατά Maxicar SpA και Orazio Formento.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/11 C-380/98 The Queen κατά H.M. Treasury, ex parte The University of Cambridge.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/11 C-381/98 Ingmar GB Ltd κατά Eaton Leonard Technologies Inc.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/11 C-421/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/11 C-428/98 Deutsche Post AG κατά International Express Carriers Conference (IECC) κ.λπ.
Διάταξη του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/11 C-436/98 HMIL Ltd κατά Minister for Agriculture, Food and Forestry.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/11 C-56/99 Gascogne Limousin viandes SA κατά Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (Ofival).
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/11 C-88/99 Roquette Frères SA κατά Direction des services fiscaux du Pas-de-Calais.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/16 C-110/99 Emsland-Stärke GmbH κατά Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/16 C-274/97 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Coal Products Ltd.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/16 C-344/98 Masterfoods Ltd κατά HB Ice Cream Ltd.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/16 C-36/98 Βασίλειο της Ισπανίας κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/16 C-361/98 Ιταλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/16 C-388/95 Βασίλειο του Βελγίου κατά Βασιλείου της Ισπανίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/16 C-78/98 Shirley Preston κ.λπ. κατά Wolverhampton Healthcare NHS Trust κ.λπ. και Dorothy Fletcher κ.λπ. κατά Midland Bank plc.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/16 C-83/98 Γαλλική Δημοκρατία κατά Ladbroke Racing Ltd και Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/16 C-87/99 Patrick Zurstrassen κατά Administration des contributions directes.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-157/99 B.S.M. Geraets, το γένος Smits, κατά Stichting Ziekenfonds VGZ και H.T.M. Peerbooms κατά Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-2/99 Döhler GmbH κατά Hauptzollamt Darmstadt.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-204/97 Πορτογαλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-206/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου του Βελγίου.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-230/98 Amministrazione delle Finanze dello Stato κατά Schiavon Silvano.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-242/97 Βασίλειο του Βελγίου κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-248/98 NV Koninklijke KNP BT κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-279/98 Cascades SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-280/98 Moritz J. Weig GmbH & Co. KG κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-282/98 Enso Española SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-283/98 Mo och Domsjö AB κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-286/98 Stora Kopparbergs Bergslags AB κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-290/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-291/98 Sarrió SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-294/98 Metsä-Serla Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Tamrock Oy και Kyro Oyj Abp κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-297/98 SCA Holding Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-298/98 Metsä-Serla Sales Oy κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-301/98 KVS International BV κατά Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-324/98 Telaustria Verlags GmbH και Telefonadress GmbH κατά Telekom Austria AG, παρισταμένης της: Herold Business Data AG.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-368/98 Abdon Vanbraekel και λοιποί κατά Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC).
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/18 C-45/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/22 T-103/99 Associazione delle cantine sociali venete κατά Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/23 C-104/98 Johann Buchner κ.λπ. κατά Sozialversicherungsanstalt der Bauern.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/23 C-106/98 Comité d'entreprise de la Société française de production, Syndicat national de radiodiffusion et de télévision CGT (SNRT-CGT), Syndicat unifié de radio et de télévision CFDT (SURT-CFDT), Syndicat national Force ouvrière de radiodiffusion et de télévision et Syndicat national de l'encadrement audiovisuel CFE-CGC (SNEA-CFE-CGC) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/23 C-196/98 Regina Virginia Hepple κατά Adjudication Officer και Adjudication Officer κατά Anna Stec.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/23 C-209/98 Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) κατά Københavns Kommune.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/23 C-58/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/25 C-134/99 IGI - Investimentos Imobiliários SA κατά Fazenda Pública.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/25 C-273/98 Hans-Josef Schlebusch κατά Hauptzollamt Trier.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/25 C-307/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου του Βελγίου.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/25 C-312/98 Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV κατά Warsteiner Brauerei Haus Cramer GmbH & Co. KG.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/25 C-356/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Hitesys SpA.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/25 C-359/98 Ca' Pasta Srl κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/25 C-384/97 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/25 C-408/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιρλανδίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/25 C-424/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/25 C-50/99 Jean-Marie Podesta κατά Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres & assimilés (CRICA) κ.λπ.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/25 C-76/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/25 C-82/98 Max Kögler κατά Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
2000/05/25 T-77/95 Union française de l'express (Ufex), DHL International, Service CRIE και May Courier κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση

Έτος 2000

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

Πρόσβαση κατά έτος (από το 1954)

Έτος

Υπεύθυνη για τη διαχείριση είναι η Υπηρεσία Εκδόσεων