Νομολογία της ΕΕ με βάση την ημερομηνία

Οκτώβριος 1999

Ημερομηνία Υπόθεση Διάδικοι Είδος εγγράφου Kειμένου
1999/10/04 C-349/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά ADT Projekt Gesellschaft der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter mbH.
Διάταξη του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/05 C-10/98 Azienda Agricola "Le Canne" Srl κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/05 C-175/98 Ποινικές δίκες κατά Paolo Lirussi (C-175/98) και Francesca Bizzaro (C-177/98).
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/05 C-179/95 Βασίλειο της Ισπανίας κατά Συμßουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/05 C-240/97 Βασίλειο της Ισπανίας κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/05 C-251/97 Γαλλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/05 C-305/97 Royscot Leasing Ltd, Royscot Industrial Leasing Ltd, Allied Domecq plc και T.C. Harrison Group Ltd κατά Commissioners of Customs & Excise.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/05 C-308/95 Βασίλειο των Κάτω Χωρών κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/05 C-327/97 Christos Apostolidis κ.λπ. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/05 C-420/97 Leathertex Divisione Sintetici SpA κατά Bodetex BVBA.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/05 C-433/97 IPK-München GmbH κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/05 C-84/96 Βασίλειο των Κάτω Χωρών κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/06 T-110/97 Kneissl Dachstein Sportartikel AG κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/06 T-123/97 Salomon SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/07 C-102/98 Ibrahim Kocak κατά Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken (C-102/98) και Ramazan Örs κατά Bundesknappschaft (C-211/98).
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/07 C-110/98 Gabalfrisa SL κ.λπ. κατά Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/07 C-207/98 Silke-Karin Mahlburg κατά Land Mecklenburg-Vorpommern.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/07 C-212/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιρλανδίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/07 T-228/97 Irish Sugar plc κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/12 C-196/98 Regina Virginia Hepple κατά Adjudication Officer και Adjudication Officer κατά Anna Stec.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/12 C-213/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιρλανδίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/12 C-379/97 Pharmacia & Upjohn SA κατά Paranova A/S.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/12 T-216/96 Conserve Italia Soc. Coop. arl πρώην Massalombarda Colombani SpA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/12 T-48/96 Acme Industry & Co. Ltd κατά Συμßουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/14 C-104/97 Atlanta AG και λοιποί κατά Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Συμßούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/14 C-138/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμßούργου.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/14 C-223/98 Adidas AG.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/14 C-229/98 Georges Vander Zwalmen και Elisabeth Massart κατά Βελγικού Δημοσίου.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/14 C-251/98 C. Baars κατά Inspecteur der Belastingen Particulieren/Ondernemingen Gorinchem.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/14 C-437/98 Industria del Frio Auxiliar Conservera SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διάταξη του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/14 C-439/97 Sandoz GmbH κατά Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/14 C-47/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμßούργου.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/14 T-191/96 CAS Succhi di Frutta SpA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/14 T-309/97 The Bavarian Lager Company Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/19 C-21/99 N κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διάταξη του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/20 C-62/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/20 T-171/97 Swedish Match Philippines Inc. κατά Συμßουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/21 C-12/98 Miguel Amengual Far κατά Juan Amengual Far.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/21 C-209/98 Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) κατά Københavns Kommune.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/21 C-233/98 Hauptzollamt Neubrandenburg κατά Lensing & Brockhausen GmbH.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/21 C-242/97 Βασίλειο του Βελγίου κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/21 C-333/97 Susanne Lewen κατά Lothar Denda.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/21 C-348/98 Vitor Manuel Mendes Ferreira και Maria Clara Delgado Correia Ferreira κατά Companhia de Seguros Mundial Confiança SA.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/21 C-391/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/21 C-430/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμßούργου.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/21 C-44/97 Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/21 C-54/99 Association Eglise de scientologie de Paris και Scientology International Reserves Trust κατά Premier ministre.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/21 C-67/98 Questore di Verona κατά Diego Zenatti.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/21 C-97/98 Peter Jägerskiöld κατά Torolf Gustafsson.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/26 C-273/97 Angela Maria Sirdar κατά The Army Board και Secretary of State for Defence.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/26 C-285/98 Tanja Kreil κατά Bundesrepublik Deutschland.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/26 C-294/97 Eurowings Luftverkehrs AG κατά Finanzamt Dortmund-Unna.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/27 T-106/99 Karl L. Meyer κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Διάταξη του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 C-137/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 C-187/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 C-193/98 Alois Pfennigmann.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 C-208/98 Berliner Kindl Brauerei AG κατά Andreas Siepert.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 C-253/97 Ιταλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 C-26/99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμßούργου.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 C-296/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 C-307/98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου του Βελγίου.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 C-328/96 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά République d'Autriche.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 C-339/98 Peacock AG κατά Hauptzollamt Paderborn.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 C-373/97 Διονυσίου Διαμαντή κατά Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων ΑΕ (ΟΑΕ).
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 C-384/97 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 C-404/97 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 C-443/97 Βασίλειο της Ισπανίας κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Προτάσεις
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 C-55/98 Skatteministeriet κατά Bent Vestergaard.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 C-6/98 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rundfunkanstalten (ARD) κατά PRO Sieben Media AG, παρεμßαίνοντες υπέρ του καθού: SAT 1 Satellitenfernsehen GmbH, Kabel 1, K 1 Fernsehen GmbH.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 C-81/98 Alcatel Austria AG κ.λπ., Siemens AG Österreich και Sag-Schrack Anlagentechnik AG κατά Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr.
Απόφαση του Δικαστηρίου
Βιβλιογραφική σημείωση
1999/10/28 T-210/95 European Fertilizer Manufacturers' Association (EFMA) κατά Συμßουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Απόφαση του Πρωτοδικείου
Βιβλιογραφική σημείωση

Έτος 1999

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

Πρόσβαση κατά έτος (από το 1954)

Έτος

Υπεύθυνη για τη διαχείριση είναι η Υπηρεσία Εκδόσεων