ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ


Έρευνα - Κατάλογος Αποφάσεων Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Περιλαμβανομένου και του Πρωτοδικείου)

Αριθμός αποφάσεων: 18207

Πιο πρόσφατη απόφαση: 23/12/2015

Αποφάσεις που αρχίζουν με ...

0-9 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Αποφάσεις για τα έτη ...

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Αυτή η βάση δεδομένων περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στα Ελληνικά και είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Στη βάση δεδομένων του Cylaw υπάρχουν μόνο οι αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στα Ελληνικά. Το Δικαστήριο έχει εκδώσει και άλλες αποφάσεις σε άλλες γλώσσες. Αν μια συγκεκριμένη απόφαση δεν βρίσκεται στο Cylaw τότε πιθανόν να μην έχει εκδοθεί στα Ελληνικά. Για τον πλήρη κατάλογο όλων των αποφάσεων των Δικαστηρίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε όλες τις γλώσσες θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.

Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Η πηγή των αποφάσεων αυτών είναι η ιστοσελίδα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη βάση δεδομένων παραχωρούνται δωρεάν και υπόκεινται σε παραίτηση από κάθε ευθύνη, στην ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία και στους κανόνες για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.


cylaw.org: Από το ΚΙΝOΠ/CyLii για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο